Solsikke

Silkeborg Boligselskab

Webfilm Landsbyggefonden som dokumentation for renoveringsstøtte.

Landsbyggefonden ønsker afrapportering i forbindelse med renoveringsstøtte i form af webfilm.
I renoveringsstøttesager er det en betingelse i landsbyggefondens tilsagn om renoveringsstøtte at boligorganisationen forpligter sig til at afrapportere og dokumentere i form af webbaserede videofilm. Denne film følger og forklarer renoveringen af Lindevænget i Silkeborg.

Vi sætter fokus på at se hvordan det så ud inden renoveringen, hvilke forbedringer, der er foretaget, og selvfølgelig især hvordan det færdige, renoverede resultat er blevet.
Formålet er på en enkel og nutidig måde at synliggøre indholdet af det specifikke projekt.
Udover dokumentation i forbindelse med renoveringsstøtte, kan filmen også bruges som reklame og info for de nye boliger.