Børnestemmer

Børne- & Ungestemmer

Hvis din målgruppe er forældre eller børn/unge, så giver det god mening at fange opmærksomheden med en barne- eller ungestemme.

KOMO A/S har et fint udvalg i børne- og ungestemmer i forskellige aldre. Vi kender dem alle indgående, og kan derfor vejlede i det rigtige valg til dit projekt.

Lyt mere her Speak med danske stemmer  (vælg: Børn/Unge)

Retningslinjer for børnestemmer

Der er naturligvis regler for hvad børn må og ikke må i kommerciel sammenhæng.
Direkte reklamering og forherligelse af et produkt eller en ydelse er ikke tilladt.

Til gengæld må børn og unge godt komme med udsagn, der er naturlige for alderen, men som ikke ikke kan direkte henvises til reklame.

sådan speaker du
Speak teenager

Markedsføringsloven:

Virksomheder skal udvise god markedsføringsskik, og retter en virksomheds markedsføring sig mod børn og unge, skal markedsføringen være udformet med særlig hensyntagen til denne målgruppes naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringsloven bør virksomheder være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring.

Vil du mere i dybden på lovgivningen, så kan du finde markedsføringsloven her:

https://danskelove.dk/markedsføringsloven

 

Konklusion

Børne- og ungestemmer kan være et rigtig godt værktøj, men det skal bruges med omtanke og altid have relevans i forhold til budskabet.
Spørg os gerne til råds!

Klik herunder for at høre eksempler på barne-/ungestemmer.